Skip to content

Spring vs. Spring Boot vs. Spring MVC

Spring: Spring Framework là framework phát triển ứng dụng phổ biến nhất của Java. Tính năng chính của Spring Framework là Dependency Injection hoặc Inversion of Control (IoC). Với sự trợ giúp của Spring Framework, chúng tôi có thể phát triển một ứng dụng được kết hợp lỏng lẻo. Tốt hơn là sử dụng nếu loại ứng dụng hoặc các đặc điểm được xác định thuần túy.

Spring Boot: Spring Boot là một mô-đun của Spring Framework. Nó cho phép chúng ta xây dựng một ứng dụng độc lập với cấu hình tối thiểu hoặc bằng không. Tốt hơn là sử dụng nếu chúng ta muốn phát triển một ứng dụng đơn giản dựa trên Spring hoặc các dịch vụ RESTful.

Spring Boot vs. Spring MVC

SpringSpring Boot
Spring Framework là một khung Java EE được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng.Spring Boot Framework được sử dụng rộng rãi để phát triển các REST APIs.
Nó nhằm mục đích đơn giản hóa việc phát triển Java EE giúp các nhà phát triển làm việc hiệu quả hơn.Nó nhằm mục đích rút ngắn độ dài mã và cung cấp cách dễ dàng nhất để phát triển Web Application.
Tính năng chính của Spring Framework là Dependency Injection.Tính năng chính của Spring Boot là Tự động cấu hình. Nó tự động cấu hình các lớp dựa trên yêu cầu.
Nó giúp làm cho mọi thứ đơn giản hơn bằng cách cho phép chúng tôi phát triển các ứng dụng loosely coupled.Nó giúp tạo ra một ứng dụng stand-alone với cấu hình ít hơn.
Nhà phát triển viết rất nhiều mã (mã viết sẵn) để thực hiện nhiệm vụ tối thiểu.Nó làm giảm mã viết sẵn.
Để kiểm tra dự án Spring, chúng ta cần thiết lập máy chủ một cách rõ ràng.Spring Boot cung cấp máy chủ nhúng như Jetty và Tomcat, v.v.
Nó không cung cấp hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ.Nó cung cấp một số plugin để làm việc với cơ sở dữ liệu được nhúng và trong bộ nhớ chẳng hạn như H2.
Các nhà phát triển xác định thủ công các phụ thuộc cho dự án Spring trong pom.xml.Spring Boot đi kèm với khái niệm khởi động trong tệp pom.xml đảm nhiệm việc tải xuống các JAR phụ thuộc dựa trên Spring Boot Requirement.

Spring Boot vs. Spring MVC

Spring MVC: Spring MVC là một Web MVC Framework để xây dựng các ứng dụng web. Nó chứa rất nhiều tệp cấu hình cho các khả năng khác nhau. Nó là một khung phát triển ứng dụng web theo định hướng HTTP.

Spring BootSpring MVC
Spring Boot là một mô-đun của Spring để đóng gói ứng dụng dựa trên Spring với các giá trị mặc định hợp lý.Spring MVC là model-view-controller web framework trong khuôn khổ Spring framework.
Cung cấp các cấu hình mặc định để xây dựng khung công tác được cung cấp bởi Spring.Cung cấp các tính năng sẵn sàng sử dụng để xây dựng một ứng dụng web.
Không cần phải xây dựng cấu hình theo cách thủ công.Nó yêu cầu cấu hình xây dựng theo cách thủ công.
Không yêu cầu đối với bộ mô tả triển khai.Cần có bộ mô tả Triển khai.
Nó tránh mã viết sẵn và kết hợp các phần phụ thuộc lại với nhau trong một đơn vị duy nhất.Nó chỉ định từng phụ thuộc riêng biệt.
Nó làm giảm thời gian phát triển và tăng năng suất.Cần nhiều thời gian hơn để đạt được điều tương tự.

Trên đây là một số khái niệm và điểm khác biệt giữa 3 framework SpringSpring Boot và Spring MVC.

Tham khảo thêm tại: https://www.javatpoint.com/spring-vs-spring-boot-vs-spring-mvc

Published inSpring Framework

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *